MČR žáků 2003
Propozice
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy

     verze pro tisk: propozice ve formátu PDF


logo

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY LETECKÝCH MODELÁŘŮ-ŽÁKŮ 2003

Datum: 5. - 6. září 2003
Místo: Žamberk - letiště aeroklubu
Vyhlašovatel: SMČR
Pořadatel: LMK Orlík Žamberk
Ředitel: Ing. Miroslav Štěpán
Jury: Pětičlenná jury bude zvolena při zahájení soutěže
Kategorie: F1A, F1H, A3, P30, H
Startovné: 50,- Kč člen SMČR, ostatní 100,- Kč
Ubytování: Noc z 5.9. na 6.9.2003 v hotelu AMK V Kotli hradí pořadatel. Objednávku je nutné podat společně s přihláškou do 31.7.2003. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.
Stravování: Na vlastní náklady. V den soutěže obdrží soutěžící a vedoucí družstev potravinový balíček.
Cestovné: Dle výše dotace, na místě vedoucím a soutěžícím pouze veřejným dopravním prostředkem (vlak, autobus) proti předložení cestovního dokladu.
Pojištění: V rámci pojistné smlouvy SMČR a Kooperativy č. 5900163124.
Refundace mzdy: Nebude poskytována.
Nominace: Z každého kraje může být nominováno max. 8 soutěžících, kteří budou moci soutěžit v jedné stavební kategorii hodnocené v krajském kole.
Vedoucí družstva: Soutěžící z každého kraje musí mít stanoveného dospělého vedoucího družstva.
Protesty: Podává vedoucí družstva písemně okamžitě po incidentu řediteli soutěže s kaucí 200 Kč. Rozhodnutí o protestu sdělí jury nejpozději do ukončení soutěže.
Věkové omezení: Rok narození 1988 - 1997
Pravidla: Sportovní řád ČR pro letecké modeláře
Přihlášky: Na přiloženém tiskopisu doručené do 31. 7. 2003 společně s výsledkovou listinou krajského kola na adresu:
    Ing. Miroslav Štěpán
    Nám. Gen. Knopa 812
    564 01 Žamberk
Ceny a odměny: Vítězové kategorií získají titul Mistr ČR, první tři v každé kategorii získají věcnou cenu.
Program: pátek 5. 9. 2003
  15:00 .. 19:00    registrace soutěžících, tréninkové lety
  19:00 .. 20:00    ubytování v hotelu AMK V Kotli
sobota 6. 9. 2003
  7:30 ..... 8:30    registrace soutěžících
  8:30 ..... 9:00    porada s vedoucími družstev, losování startovišť
  9:00 ..... 9:20    zahájení MČR
  9:30 .... 14:30    soutěžní lety
  14:45 .. 16:00    rozlétávání
  17:00 .. 17:30    vyhlášení výsledků, zakončení MČR
Pořadatel si vyhrazuje právo časové změny programu vzhledem k nepředpokládaným okolnostem!
Organizační připomínky:
1.   Vedoucí odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících během dopravy i celé soutěže.
2.   Součástí propozic je žádost o uvolnění z vyučování a prohlášení o bezinfekčnosti.
3.   Každý účastník MČR musí mít s sebou průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
4.   Pořadatel bude provádět namátkovou kontrolu modelů, zda jsou v souladu se stavebními pravidly. Každý účastník bude mít možnost si sám zkontrolovat hmotnost modelu a délku vlečné šňůry před závodem. Potřebná měřidla zajistí pořadatel.
5.   Zájemci o individuální - pořadatelem nehrazené - ubytování mají možnost si je zajistit na uvedených kontaktech:
Hotel AMK V Kotli: tel. 465 611 318, http://www.orlicko.cz/ubytovani/kotel
Autocamping Pod Černým lesem: tel. 465 614 755, http://www.autocamping.cz
Hotel Panský dům: tel. 465 612 390, http://www.orlicko.cz/ubytovani/panskydum
6.   Doprava na letiště: viz schéma příjezdu
7.   Prostor pro parkování vozidel bude označen. Zákaz jízdy motorovými vozidly po ploše letiště!


    počet přístupů:
kódování: ISO-8859-2
© LMK Orlík Žamberk, 2003
e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
webmaster: mirek_stepancentrum.cz
Na hlavní stránku
poslední aktualizace této stránky: 15. 9. 2003