zpět na WASG 2002

WASG 2002


WASG 2002 bylo úspěšné!

Studená zvlněná fronta, která se první zářijovou neděli odpoledne přehnala přes naše území, svým studeným větrem jakoby symbolicky zametla za právě skončeným mistrovství světa v RC AirCombatu WASG 2002.
Po tři dny se v příznivém letním počasí, za účasti - na modelářské poměry - velkého počtu diváků, utkávalo v sedmičlenných skupinách 71 reprezentantů deseti zemí. Od čtvrtka 28. srpna se postupně sjížděli soutěžící ze Švédska, Finska, Rakouska, Velké Británie, Polska, Slovenska, Slovinska a mezi posledními i z Běloruska. Na letišti vznikl improvizovaný kemp, pro závodníky byla otevřena pojízdná hospoda. Od poledne až do pozdních večerních hodin probíhala registrace pilotů a přejímka jejich modelů. Při přejímce se každý model vážil, měřil a kontrolovala se shoda parametrů s předlohou.
Zahájení mistrovství světa se uskutečnilo v pátek od devíti hodin na odbavovací ploše před hangárem aeroklubu. Nástupu všech účastníků s cedulkami, označujícími příslušnou zemi se zúčastnili starostové měst Žamberka a Letohradu pánové Miloslav Chvátil a Vladimír Tomek a místostarosta Dr. Nožka. Po krátkých úvodních projevech organizátorů i hostů následoval briefing, při kterém byli piloti seznámeni s programem mistrovství a organizačními pokyny. Poté následovalo odevzdání vysílačů všech soutěžících, aby nemohlo dojít ke vzájemnému rušení na shodných kanálech. Jejich vydávání se uskutečňovalo pouze při závodním letu. Před jedenáctou hodinou započaly první vzdušné souboje sedmičlenných skupin pilotů, které sestavil náhodným výběrem počítačový program. Protože panovalo pěkné a teplé počasí, byla odlétána celá dvě kola a po krátké poradě vedoucích družstev bylo rozhodnuto o zahájení třetího kola. Pro neděli byla totiž nepříznivá předpověď počasí a panovaly obavy o nedělní program, kdy se mělo letět celé páté kolo a finále. Po ukončených dvou kolech bylo pořadí následující: první Dan Dempster z Velké Británie druhý Vlado Ogrizek ze Slovinska a třetí Henrik Johansson ze Švédska. První z Čechů byl Libor Pechan a Josef Synáč zvaný Kobra na pátém a šestém místě.
V sobotu soutěž pokračovala dokončením třetího kola a kompletním čtvrtým a pátým kolem. Tím byla v předstihu ukončena základní část soutěže. Do čela se propracoval nadějný pouze dvanáctiletý(!) Slovák Kristián Popivčák, když ve třetím kole uštědřil soupeřům svým Ki-64 Hien čtyři seky do stuhy. Druhé až šesté místo zaujali Češi Jakub Skotnica, Dan Pék, Libor Pechan a Jaroslav Foršt, když se mezi ně stačil na čtvrtém místě vklínit Švéd Krister Bergenfeld. Do nedělního vloženého semifinále se nominovalo celkem 14 pilotů. Sobotní večer byl vyhrazen pro neformální pilotní párty, při které dostali piloti pivo a výborný český guláš. V tombole, která následovala si každý ze soutěžících vylosoval některou z cen věnovaných sponzory a organizátory klání. Čeští piloti mnoho štěstí neměli, a vesměs si odnášeli drobnosti jako vteřinové lepidlo nebo lahvičku paliva do modelářského motorku. Hodnotné stavebnice modelů letadel a kvalitní spalovací motory si vylosovali převážně Skandinávci a Němci. Přesto vládla na letišti družná atmosféra až do pozdních nočních hodin, kdy se spustil déšť a rozehnal piloty do svých příbytků.
Neděle přivítala zúčastněné zamračenou oblohou a obavami o průběh dalších letů. Telefonát na meteorologickou stanici na letišti v Hradci Králové obavy poněkud rozptýlil: "počasí se má vylepšit". Pod ztemnělou oblohou proběhly postupně dva semifinálové lety, z nichž do finále postoupili Slováci: Kristián Popivčák a Michal Bajer, Češi: Dan Pék, Jakub Skotnica a Libor Pechan, Švéd Krister Bergenfeld a Brit Dan Dempster. Asi po jeden a půl hodinové přestávce, vyplněné předváděcími lety modelů ze stavebnic sponzorů, se uskutečnil poslední - finálový let a krátce nato následovalo vyhlášení vítězů v jednotlivcích a družstvech. Zvítězil Kristián Popivčák následovaný našim Liborem Pechanem a Michalem Bajerem ze Slovenska. V družstvech se naši umístili jako první, Slováci druzí a Švédové třetí. Ceny a poháry předávali: letový ředitel WASG Martin Machura a Jaroslav Foršt, za ACES International Dietmar Kleinitz z Německa. Obavy z počasí urychlily odjezdy účastníků i úklidové práce, a tak v zesilujícím studeném větru po sedmnácté hodině odpolední již po runwayi poletovalo jen několik pohozených papírků.
Již průběhu nedělního večera se nám pořadatelům dostaly první E-maily od soutěžících vyjadřující poděkování a uspokojení nad průběhem konání WASG 2002. Jménem všech pořadatelů velmi za tato ocenění děkuji. Dovolte, abych vám prozradil jména těch, kteří se na této reprezentativní akci podíleli. Současně jim všem vyjadřuji svůj dík nad jejich nezištnou prací ve prospěch celku.
Pilotní rozhodčí sehnal, proškolil a na startovních boxech koordinoval Ondřej Štěpán. Byli to tito časoměřiči: Vojta Křečan, Karel Prachař, Mirek Ježek, Petr Maixner, Pepa Štefek, Honza Urbánek, Michal Ševčík, Kuba Elstner, Zbynďa Dostál, Martin Kočí, Bob Lipenský, na safety line mával Martin Pražák. Výsledkové logy do výpočetního centra představovaného Mirkem Štěpánem odnášela a výsledky zveřejňovala Alena Štěpánová. Občerstvení v hangáru zorganizoval a vedl Karel Barták a Vašek Fabián, obsluhovali Alena a Katka Váňovy a Verča Teplá. V bufetu byla také k dispozici a hojila rány a popáleniny zdravotní sestra Radka Divíšková. O vysílače pečovali Franta Šmíd a Luboš Slanina, který zabezpečil společně se Zdenkem Zářeckým regály na vysílače a stan. Pomáhal jim Petr Zámečník. Vstupné v žáru slunce i nedělním chladu vybírali Mirek Absolon s Davidem Gottwaldem na jednom konci, Eva Weihrauchová s Janou Bartošovou na konci druhém. Parkoviště dozíral nejvíce Josef Voda. Vytýčení prostoru provedli a po akci i likvidovali Zdeněk Krejsa, Jirka Karásek, Petr Zámečník a Dušan Weihrauch, kterému navíc patří dík za postavení a složení velkého vojenského stanu. Na přípravě letiště na WASG 2002 se nejvíce podíleli předseda Aeroklubu Petr Felcman, jemuž patří obzvláštní uznání za organizování brigád a Honza Václavík a Láďa Vaněk, kteří tam nejvíce odpracovali. Bezpečnou instalaci elektrických rozvodů provedli Vlasta Grätz a Láďa Vaněk, který navíc k funkci revizního technika elektrických zařízení, dobrovolně z a vlastní vůle, převzal úklid sociálek po skončení akce. Celý průběh soutěže komentovali Bedra Petr a "chodící encyklopedie" Vašek Král. Na startovní čáře neúnavně pracoval skromný Pavel Raťafák Klíma. Nemohu nezmínit své kolegy Jardu Jerryho Foršta a Martina Macka Machuru, se kterými jsem připravoval projekt a řešil problémy při zabezpečování přípravných prací na dálku E-mailem a osobně přímo "na place".
Na závěr výčtu spolubojovníků musím zvláště poděkovat mým dvěma klukům Mirkovi a Ondrovi, které jsem měl po celou přípravnou fázi k dispozici, museli makat na 200 procent a vždy pocítili moji nevoli za nedobře vykonanou práci jiných. Díky kluci!
Speciální poděkování patří panu Jiřímu Venclovi z firmy Vencl servis, který v rekordně krátké době dvou hodin (2hod.!!!!) zavedl na letiště pitnou vodu z městského vodovodu. To mohl být největší problém, když v horkém pátečním odpoledni poklesla hladina vody ve studni aeroklubu natolik, že muselo být vypnuto čerpadlo. Myslím, že řada pilotů tento problém ani nepostřehla.

Aby byl výčet kompletní zbývají sponzoři a partneři, bez nichž by se WASG 2002 nedalo uskutečnit. Byli to:
Miloslav Chvátil, starosta města Žamberk
Ing. Roman Línek, hejtman Pardubického kraje
Vladimír Hoferek, předseda a CEO firmy AV Engineering
Ing. František Hejčl, ředitel Elektráren Opatovice
Ing. Václav Kubín, ředitel expozitury KB v Žamberku
Ing. Petr Máslo, Formoplast
Ing. Jan Smola, jednatel ISS Computers
František Vašák, ředitel pobočky Kooperativy ve Svitavách
Bohuslav Novák, ředitel prodeje v ZEZ SILKO
Ing. Václav Kalousek, jednatel EKOLA Libchavy
Vladimír Šmídl, firma Transport Šmídl
Ing. Jan Kohout, firma ALBERON
Ing. Martin Kos, ředitel VELOREXPORT
Jiří Marek jednatel fy Marek - zemědělská technika
Ladislav Valenta, jednatel firmy KESTIN
Ing. Josef Strnad
Jaroslav Bajt, ředitel Technických služeb
MUDr. Jiří Navrátil, vojenská nemocnice Těchonín
František Řezníček, firma RS Air
Pavel Stein, firma Stein model
Jiří Fiam, Fiam výroba modelů
Rostislav Poledník, firma TRITEX
Ing. Rudolf Dvořák, firma MVVS Brno
Jarda Jerry Foršt
Zdeněk Zářecký, firma TYHAN
Martin Machura, firmy LIJA a LIJA Imex
a v neposlední řadě ing. Jiří Appeltauer, ředitel závodu Rieter CZ Žamberk - můj zaměstnavatel a chlebodárce.

A úplně na závěr - díky Všem pilotům, kteří se zúčastnili a chrabře bojovali a dělali čest své zemi, díky Vám divákům, kteří jste přišli podpořit naše modeláře! Někdy při jiné akci: "Na shledanou na letišti v Žamberku!"

Miroslav Štěpán
ředitel WASG 2002


Sbírka financí na pomoc občanům postižených povodněmi