Pravidla pro seriál soutěží Hacker Ray Cup
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy

 

(opis ze stránky www.hacker-model.cz/raycup.htm )

1.Model

- Model je větroň s pevným křídlem a ocasními plochami. Ovládána může být výškovka a směrovka
nebo křidélka. Nejsou povoleny modely typu delta a samokřídlo.
- Rozměry modelu nejsou nijak omezeny.
- K ovládání modelu musí být použita dvě serva.
- Pro soutěž může každý závodník přihlásit maximálně 2 modely.
- RC souprava může být použita jakákoliv homologovaná pro Českou republiku. Každý závodník
musí nabídnout pořadateli 2 krystaly s různým kmitočtem, aby bylo možné během soutěže a finále
společné létání.

2.Soutěžní lety

Pracovní čas je 5 minut. Pro všechny startující je pracovní čas stejně dlouhý a jeho zahájení a ukončení se ohlašuje hlasitým signálem. Každý soutěžící má svého časoměřiče. Startovní prostor je vymezen dle podmínek na daném letišti (minimální prostor by měl být asi 50x100 metrů). Pokud model odletí pilotovi mimo tento prostor, musí se s modelem vrátit zpět, aby mohl provést další start z ruky. Po zahájení pracovního času pro skupinu soutěžících v daném kole oznámeného píšťalkou nebo jiným signálem, se každý soutěžící snaží nalétat co nejdelší čas. V daném pracovním čase smí být použit pouze 1 model. Model smí být vyhozen pilotem z ruky, nejsou povoleny žádné pomůcky ani pomocníci pro start. Modelu se během pracovního času nesmí dotknout nikdo jiný než pilot (za dotek se nepovažuje kolize modelu s jiným pilotem nebo organizátorem). Pokud někdo jiný model chytí nebo ho přinese, je pilot v daném kole diskvalifikován. Model může být vybaven opěrkami pro snadnější vyhození. Tyto opěrky musí však být neoddělitelnou součástí modelu. Čas letu se měří od doby opuštění ruky pilota do opětovného doteku modelu se zemí nebo rukou pilota či jiného kontaktu s čímkoliv. Během pracovního času má pilot možnost neomezeného počtu startů z ruky, přičemž časy jednotlivých letů se sčítají dohromady. Všechny lety končí po uběhnutí pracovního času oznámeného píšťalkou nebo jiným signálem. V ten moment se zastavují stopky všech časoměřičů bez ohledu na to zda je model soutěžícího na zemi nebo ve vzduchu. Pokud je model ve vzduchu, nepíše se pro tento poslední let žádné přistání. Za každé přistání na zem během pracovního času se soutěžícímu odečítá 10 vteřin. Za každé přistání do ruky se odečítá 5 vteřin. Za přistání na zem se považuje i pokud pilot chytí model do ruky a potom se dotkne země. Během doby mezi přistáním modelu a jeho dalším vypuštěním z ruky jsou stopky zastaveny.

3.Opravné lety

V případě srážky modelů během letu jsou zúčastnění závodníci oprávněni požadovat nový start. Pokud pilot vypustí svůj model po srážce vzdává se nároku na nový start. Za srážku se nepovažuje kontakt s jiným pilotem, časoměřičem nebo jiným zařízením letiště.

4.Hodnocení

Výsledkem každého soutěžního letu je čas, který je součtem všech časů za provedené lety. Od tohoto času se odečte podle počtu přistání do ruky a na zem příslušný počet vteřin. Takto získaná hodnota je výsledným časem soutěžícího v daném kole. Závod sestává z 5 kol, přičemž nejhorší a nejlepší výsledný čas se škrtne a zbývající 3 časy se sečtou. Vítězem závodu se stává soutěžící s nejvyšším výsledným součtem časů. Za výsledky v soutěži obdrží vítěz 25 bodů, druhý v pořadí 23 bodů, třetí 20 bodů a dále pak 19,18, ... až do 1 bodu za umístění. Do celkových výsledků se sčítá bodový výsledek ze 7 závodů. HACKER RAY CUP sestává z více než 10 závodů. Závody budou pořádány na různých místech po celé republice. První tři v pořadí obdrží věcné ceny. Výsledky jednotlivých závodů budou evidovány v počítači, přičemž do výsledného hodnocení se bude počítat 7 nejlepších výsledků. Celkový vítěz získá pohár a počítačovou RC soupravu X-3810 SPCM JR/Graupner. V juniorské kategorii do 15 let získá vítěz pohár a počítačovou RC soupravu Graupner MC10.
    počet přístupů:
kódování: ISO-8859-2
© LMK Orlík Žamberk, 2003
e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
webmaster: mirek_stepancentrum.cz
Na hlavní stránku
poslední aktualizace: 26. 9. 2006