Soutěžní pravidla
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy


(Soutěže leteckých modelářů - žáků, pravidla pro ČR, 1991)

 • soutěžící má nárok na počet platných letů, který je uveden v tabulce
 • platný let je:
 • let dosažený v prvním pokusu. Pokud byl let neúspěšný, má právo na druhý pokus.
 • let dosažený v druhém pokusu s jakýmkoliv výsledkem
 • F1A, F1H (A1), A3
 • Definice neúspěšného pokusu
 • Soutěžící odstartuje model přes upozornění časoměřičů mimo prostor stanoviště.
 • Let po odpojení šňůry je kratší než minimum uvedené v tabulce.
 • Model se vrátí na zem, aniž se odpoutal od šňůry.
 • Časoměřiči nemohou bezpečně rozeznat okamžik odpoutání modelu od vlečné šňůry.
 • Během vzletu nebo měřeného letu se oddělí část modelu.
 • Je zřejmé, že soutěžící ztratil kontakt s vlečnou šňůrou (pustil šňůru z ruky) a soutěžící nebo vedoucí družstva to prohlásí za pokus.
 • Let se může na žádost soutěžícího opakovat:
 • Jestliže se v průběhu vleku model srazí s osobou.
 • Jestliže se v průběhu vleku model srazí s volně letícím modelem (ne vlečeným, nebo vlečnou šňůrou) a vlek nemůže normálně pokračovat.
 • Jestliže se v průběhu letu model srazí s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou. Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící požádat o zaznamenání letu jako platného. Tuto žádost musí uvést v průběhu nebo bezprostředně po skončení letu.
 • H - házedla
 • definice neúspěšného pokusu
 • Každé vypuštění modelu s jakýmkoliv výsledkem se považuje za platný let.
 • P30 - gumáčci
 • definice neúspěšného pokusu
 • Let je kratší než minimum uvedené v tabulce.
 • Během měřeného letu se oddělí část modelu.
 • Let se může na žádost soutěžícího opakovat:
 • Pokud se model při vzletu srazí s osobou nebo během letu s jiným letícím modelem. Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící požádat o zaznamenání letu jako platného. Tuto žádost musí uvést v průběhu nebo bezprostředně po skončení letu.
 • kategorie vzlet počet letů doba letu (s) poznámka
  maximumminimum
  F1H - kluzák (A1)šňůra 50m +20N512020 
  A3 - kluzákšňůra 25m56010 
  F1A - kluzákšňůra 50m +50N518020podle pravidel FAI
  H - házedlohod z ruky1060- 
  P30 - gumáčekgumový svazek 10g510020 

  Pokyny pro rozhodčí a časoměřiče:

  Měření času:

 • Časoměřič musí zůstat po dobu měření v kruhu o poloměru 10m od středu startoviště.
 • Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, nebo zmizí definitivně z dohledu časoměřiče. Zmizí-li za překážkou, časoměřič čeká 10s, neobjeví-li se znovu, a potom ukončí měření a 10s odečte z doby letu.
 • Pokud dojde k oddělení části modelu, měří se doba letu do tohoto okamžiku.
 • Měří-li dva časoměřiči je dosažený čas zprůměrován.
 • Dosažený čas se zaokrouhluje na celé sekundy dolů.
 • Zapisují se i časy neúspěšných pokusů. Je-li čas menší než 1s, zapíše se 0.
 • Neprovedený nebo neplatný let se v kolonce času proškrtne.
 • Dosažený čas zapisuje časoměřič do karty soutěžícího. Pro pozdější identifikaci se k času podepíše.
 • Vzlet modelu:

 • H - Model musí být vypuštěn soutěžícím v kruhu o poloměru 5m od středu startoviště.
 • F1A, F1H (A1), A3 - Model musí být vypuštěn soutěžícím nebo pomocníkem v kruhu o poloměru 25m od středu startoviště.
 • Úmysl vypustit model musí soutěžící zřetelně oznámit časoměřiči, který potvrdí připravenost.
 • Soutěžící musí setrvat na zemi - vyskočení je povoleno.
 • P30 -Soutěžící si musí sám natočit gumový svazek, přitom může mít pomocníka.
 • F1A, F1H (A1), A3 - Odhození vzletového zařízení je zakázáno a má za následek anulování letu.
 • F1A, F1H (A1), A3 - Vlečná šňůra musí být opatřena obdélníkovým barevným praporkem (nebo nerozvinutým padákem) o ploše nejméně 2,5dm2, upevněným max. 1m od konce šňůry.


 • Charakteristiky modelů - stavební pravidla:


  charakteristikaHP30F1H (A1)A3F1A
  maximální celková plocha--18dm212dm232-34dm2
  minimální hmotnost--220g150g410g
  maximální plošné zatížení----50g/dm2
  maximální rozpětí600mm760mm---
  maximální délka včetně vrtule-760mm---
  maximální hmotnost gumového svazku-10g---
  vrtule plastová nesklopná-240mm---      počet přístupů:
  kódování: ISO-8859-2
  © LMK Orlík Žamberk, 2003
  e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
  webmaster: mirek_stepancentrum.cz
  Na hlavní stránku
  poslední aktualizace: 26. 9. 2006