Propozice
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy


letadlo

Název soutěže: Přebor žáků Pardubického kraje
Číslo soutěže  
Datum konání: sobota 10. 5. 2003
Místo konání: Letiště Žamberk
Vyhlašovatel: SMČR
Pořadatel soutěže LMK Orlík Žamberk
Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Štěpán
(Orlík: tel.: 602 394 189)
Ředitel soutěže: Ing. Miroslav Štěpán
Jury: Tříčlenná jury bude zvolena při zahájení soutěže
Soutěžní kategorie: F1A, F1H, A3, P30, H
Pravidla: Sportovní řád ČR pro letecké modeláře
Věkové omezení: žáci narození v r. 1988 - 1997
Nominace na MR: Bude nominováno 8 soutěžících, kteří budou moci soutěžit v jedné stavební kategorii hodnocené v krajském kole. Způsob nominace bude oznámen při zahájení soutěže.
Protesty: Podává vedoucí družstva okamžitě po zjištění skutečností řediteli soutěže s kaucí 200,- Kč.
Pojištění: V rámci pojistné smlouvy SMČR.
Cestovné a refundace:    Nebude poskytnuto.
Organizační připomínky:    Vedoucí družstev odpovídají za kázeň a bezpečnost svých družstev po celou dobu soutěže včetně dopravy. Každé družstvo poskytne jednoho časoměřiče vybaveného stopkami.
Podmínka účasti: Přihlášky doručené do 1. 5. 2003 na adresu:
    Ing. Miroslav Štěpán
    Nám. Gen. Knopa 812
    564 01 Žamberk
nebo na E-mail: Orlik_Zamberkcentrum.cz
Výše startovného: Jeden soutěžící za každou přihlášenou kategorii:
20,- Kč zaplaceno do 1.5.2003 složenkou, hotově nebo na účet č. 86-0547260447/0100, var. symbol: 01052003
30,- Kč v případě platby na místě v den konání
Časový program:   7,30 ..... 8,30    příjezd, tréninkové lety
  8,00 ..... 8,50    prezentace
  8,50 ..... 9,00    nástup soutěžících, zahájení
  9,00 .... 14,00    soutěžní lety
  14,00 .. 15,00    rozlétávání, nominace
  15,00 .. 15,20    vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo časové změny programu vzhledem k nepředpokládaným okolnostem!


    počet přístupů:
kódování: ISO-8859-2
e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
webmaster: mirek_stepancentrum.cz
Na hlavní stránku
poslední aktualizace této stránky: 12. 5. 2003