Soutěž mladých umělců
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy
Fotografie z předávání cen účastníkům výtvarné soutěže o návrh poštovní známky s leteckou tématikou na ZŠ 28. října v Žamberku.Všechny obdržené práce byly postoupeny do celorepublikového kola, jehož vyhodnocení proběhlo dne 3. března 2008.
Výsledky celorepublikového kola:

Soutěž mladých umělců FAI 2008Téma: Návrh letecké známky

Soutěž byla vyhlášena na stránkách Aeroklubu České republiky 25. května 2007 a k 29. únoru 2008, kdy byla vyhášena uzávěrka národního kola se sešlo na adrese Aeroklubu ČR 655 kreseb. Hodnotící porota ve složení Jan BRSKOVSKÝ, Petr KOLMANN a Eva MAIXNEROVÁ se sešla již 3. března 2008 a měla nelehký úkol posouodit, zda zaslané práce splňují kritéria, stanovená Mezinárodní leteckou federací a nakonec vybrat tři nejlepší práce v každé věkové kategorii a určit jejich pořadí v národním kole.

Celkem 126 prací bohužel neprošlo sítem prvního výběru, neboť nesplňovaly některá kritéria, stanovená pravidly soutěže, přestože některé byly po výtvarné stránce pozoruhodné. Z těchto prací vybrala porota práci Alžběty KAVANOVÉ ze ZUŠ Praha 8, Klapkova 25 a vyznamenala ji zvláštní cenou. Zajímavostí je, že do soutěže se se svou prací přihlásil také mladý umělec ročníku 1948.


Alžběta KAVANOVÁ, ZUŠ Klapkova 25, Praha 8

Zbývající práce byly poté rozděleny do tří stanovených věkových kategorií a porota nakonec stanovila následující pořadí:

a) Kategorie I (7-10 let - ročníky 1998 - 2001)

1. místo - Michal MAREŠ - ZUŠ Kravařova 14, Prostějov
2. místo - David ŠLÚCH - ZUŠ F. X. RICHTERA Bezručova 675, Holešov
3. místo - Adriana BERNKLAUOVÁ - ZUŠ Poděbradova 1027, Přeštice


Michal MAREŠ, ZUŠ Kravařova 14, Prostějov

David ŠLÚCH, ZUŠ Bezručova 675, Holešov

Adriana BERNKLAUOVÁ, ZUŠ Poděbradova 1027, Přeštice

b) Kategorie II (11-14 let - ročníky 1994 - 1997)

1. místo - Alena ŠŤASTNÁ - ZUŠ Trnkova 81, Brno
2. místo - Tereza GRULICHOVÁ - ZUŠ Vladimíra Ambroze Kravařova 14, Prostějov
3. místo - Aneta TOMKOVÁ - ZUŠ Na Schodech 239, Rosice


Alena ŠŤASTNÁ, ZUŠ Trnkova 81, Brno

Tereza GRULICHOVÁ, ZUŠ Kravařova 14, Prostějov

Aneta TOMKOVÁ, ZUŠ Na Schodech 239, Rosice

c) Kategorie III (15-18 let - ročníky 1990 - 1993)

1. místo - Klára SEDLÁČKOVÁ - Gymnázium Smetanův okruh 2, Krnov
2. místo - Milan TRAN - ZUŠ J. PRAVEČKA, A. Jiráska 3, Lanškroun
3. místo - Hana POSPÍŠILOVÁ - ZUŠ nám. J.Žižky, Bruntál


Klára SEDLÁČKOVÁ - Gymnázium Smetanův okruh 2, Krnov

Milan TRAN - ZUŚ A. Jiráska 3, Lanškroun

Hana POSPÍŠILOVÁ - ZUŠ nám. J. Žižky, Bruntál

Vítězům budou uděleny diplomy Aerokubu ČR, drobné ceny a budou pozváni na některé z akcí Aerokubu České republiky v roce 2008. Jejich práce byly zaslány ve stanoveném termínu Mezinárodní letecké federaci k účasti v celosvětovém kole.

Národní kolo ročníku 2008 Soutěže Mladých umělců FAI je tedy minulostí. Nyní budeme všichni čekat na jarní zasedání Mezinárodní letecké a kosmické vzdělávací komise FAI, která v celosvětovém finále určí vítěze v jednotlivých kategoriích a zároveň také stanoví téma a vyhlásí Soutěž Mladých umělců FAI ročníku 2009.

Sledujte stránky www.aeroklub.cz/sekretar, kde vás budeme informovat o výsledcích ročníku 2008 a podmínkách ročníku 2009.

V Praze 17. března 2008
Jiří DODAL
generální tajemník Aeroklubu ČR

Zdroj: http://www.aeroklub.cz/sekretar/UMELCI.HTM
    počet přístupů:
kódování: ISO-8859-2
e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
webmaster: mirek_stepancentrum.cz
Na hlavní stránku
poslední aktualizace této stránky: 12. 7. 2006