Přebor Pardubického kraje 2005
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy


letadlo

Název soutěže: Přebor žáků Pardubického kraje 2005
Číslo soutěže 525
Datum konání: sobota 7. 5. 2005
Místo konání: Letiště Žamberk
Vyhlašovatel: SMČR
Pořadatel soutěže LMK Orlík Žamberk
Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Štěpán
(Orlík: tel.: 602 394 189)
Ředitel soutěže: Ing. Miroslav Štěpán
Jury: Tříčlenná jury bude zvolena při zahájení soutěže
Soutěžní kategorie: F1A, F1H, A3, P30, H
Pravidla: Sportovní řád ČR pro letecké modeláře v platném znění
Omezení: žáci narození v r. 1990 - 1999
Soutěže se mohou zúčastnit i žáci z jiných krajů, avšak na MČR nemohou být nominováni za Pardubický kraj.
Hodnocení: První tři soutěžící v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny
Nominace na MČR: Způsob nominace na MČR žáků bude stanoven vedoucími družstev a oznámen při zahájení soutěže.
Protesty: Podává vedoucí družstva okamžitě po zjištění skutečností řediteli soutěže s kaucí 200,- Kč.
Pojištění: V rámci pojistné smlouvy SMČR.
Cestovné a refundace:    Nebude poskytnuto.
Organizační připomínky:    Vedoucí družstev odpovídají za kázeň a bezpečnost svých družstev po celou dobu soutěže včetně dopravy. Každé družstvo poskytne jednoho časoměřiče vybaveného stopkami.
Podmínka účasti: Přihlášky doručené do 29. 4. 2005 na adresu:
    Ing. Miroslav Štěpán
    Nám. Gen. Knopa 812
    564 01 Žamberk
nebo na E-mail: Orlik_Zamberkcentrum.cz
Výše startovného: Jeden soutěžící za každou přihlášenou kategorii:
20,- Kč zaplaceno do 29.4.2005 složenkou, hotově nebo na účet č. 86-0547260447/0100
40,- Kč v případě platby na místě v den konání
Časový program:   7,30 ..... 8,30    příjezd, tréninkové lety
  8,00 ..... 8,50    registrace soutěžících
  8,50 ..... 9,00    nástup soutěžících, zahájení
  9,00 .... 14,00    soutěžní lety
  14,00 .. 15,00    rozlétávání, nominace
  15,00 .. 15,20    vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo časové změny programu vzhledem k nepředpokládaným okolnostem!


    počet přístupů:
kódování: ISO-8859-2
e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
webmaster: mirek_stepancentrum.cz
Na hlavní stránku
poslední aktualizace této stránky: 12. 5. 2005