Propozice
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy


letadlo

Název soutěže: Přebor žáků Pardubického kraje
Číslo soutěže 51
Datum konání: sobota 15. 5. 2004
Místo konání: Letiště Žamberk
Vyhlašovatel: SMČR
Pořadatel soutěže LMK Orlík Žamberk
Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Štěpán
(Orlík: tel.: 602 394 189)
Ředitel soutěže: Ing. Miroslav Štěpán
Jury: Tříčlenná jury bude zvolena při zahájení soutěže
Soutěžní kategorie: F1A, F1H, A3, P30, H
Pravidla: Sportovní řád ČR pro letecké modeláře
Věkové omezení: žáci narození v r. 1989 - 1998
Nominace na MR: Způsob nominace na MČR žáků v Ústí nad Orlicí 11.9.2004 bude oznámen při zahájení soutěže.
Protesty: Podává vedoucí družstva okamžitě po zjištění skutečností řediteli soutěže s kaucí 200,- Kč.
Pojištění: V rámci pojistné smlouvy SMČR.
Cestovné a refundace:    Nebude poskytnuto.
Organizační připomínky:    Vedoucí družstev odpovídají za kázeň a bezpečnost svých družstev po celou dobu soutěže včetně dopravy. Každé družstvo poskytne jednoho časoměřiče vybaveného stopkami.
Podmínka účasti: Přihlášky doručené do 7. 5. 2004 na adresu:
    Ing. Miroslav Štěpán
    Nám. Gen. Knopa 812
    564 01 Žamberk
nebo na E-mail: Orlik_Zamberkcentrum.cz
Výše startovného: Jeden soutěžící za každou přihlášenou kategorii:
20,- Kč zaplaceno do 7.5.2004 složenkou, hotově nebo na účet č. 86-0547260447/0100
40,- Kč v případě platby na místě v den konání
Časový program:   7,30 ..... 8,30    příjezd, tréninkové lety
  8,00 ..... 8,50    prezentace
  8,50 ..... 9,00    nástup soutěžících, zahájení
  9,00 .... 14,00    soutěžní lety
  14,00 .. 15,00    rozlétávání, nominace
  15,00 .. 15,20    vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo časové změny programu vzhledem k nepředpokládaným okolnostem! ceny


    počet přístupů:
kódování: ISO-8859-2
e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
webmaster: mirek_stepancentrum.cz
Na hlavní stránku
poslední aktualizace této stránky: 9. 2. 2004